Algemene voorwaarden

Voor de werkzaamheden van EL zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.